PROCEDURĂ DE VERIFICARE ANTI-PLAGIAT A LUCRĂRILOR PRIMITE LA REDACȚIA REVISTEI CONTRIBUȚII BOTANICE

Prezentul document, în conformitate cu Hotărârea CA 82/4.01.2022 împreună cu anexele aferente, Hotărârea Senatului nr. 119/23.09.2021 și Hotărârea CA UBB 15823/14.11.2022, descrie procedura analizei de similitudini a textelor primite spre publicare și de folosire a softului de detectare a similitudinilor în cadrul redacției revistei Contribuții Botanice.

Procedură

Autorii sunt informați că tentativele de plagiat și orice alte acțiuni frauduloase descoperite pot conduce la: a) respingerea manuscrisului de la publicare; b) informarea oficială a instituției de învățământ superior sau de cercetare unde este afiliat autorul; c) informarea comunității academice și a opiniei publice.

Elaborarea Raportului de similitudini

1. Secretarul de redacţie, redactorii sau coordonatorul numărului/volumului introduc textul primit la redacţie în programul de analiză pus la dispoziție de UBB, în termen de 30 zile de la primirea acestuia.

2. Raportul de similitudini generat este analizat de comitetul editorial și/sau de coordonatorul numărului/volumului (dacă este cazul).

3. Raportul de similitudini constă într-o listă de documente identificate ca surse posibile pentru anumite fragmente din textul analizat și unul sau mai mulți coeficienți de similitudine.

4. În urma examinării Raportului de similitudini, redactorul-şef şi, dacă e cazul, coordonatorul numărului/volumului vor completa Rezoluția cu privire la preluări neautorizate. Aceasta din urmă va fi elaborată doar dacă există elemente care să susțină ipoteza plagiatului.

5. În cazul în care referenţii și/sau membrii comitetului editorial fac recomandări și sugestii de modificare a lucrării, atunci întreaga procedură de analiză a similitudinilor va fi reluată și lucrarea modificată conform sugestiilor oferite va fi reintrodusă în softul de analiză a similitudinilor.